Sinds 2021 kent de gemeente Heusden een jaarthema. Verschillende groeperingen organiseren een of meer activiteiten in de lijn van dat thema.

Het thema van 2024 luidt: Verschillen verbinden

Door de onderlinge verbinding op te zoeken, je open te stellen voor andere ideeën en samen te werken groei je als samenleving. Het verruimt je blikveld, brengt je verder en geeft energie. We zijn op weg naar 80 jaar vrijheid in Brabant en daar staan we bij stil. In 2024 willen we in de gemeente Heusden chemie creëren tussen generaties, culturen, wijken en kernen. We komen samen, ontmoeten elkaar, ontwikkelen inzicht en begrip voor elkaars verschillen en creëren mogelijkheden om deze verschillen positief te benutten. We gaan de verbinding aan! Want alleen ga je wellicht sneller, samen kom je verder!

In de hele gemeente worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Wij verbinden het jaarthema aam onze Picknick in het Park. Het thema zal tot uitdrukking komen in de hapjes, drankje en muziek! Het evenement dat voor iedereen toegankelijk is, vindt plaats op zondag 30 juni 2024, in het Van Greunsvenpark in Vlijmen van 15:00 tot 19:00 uur.
We zijn bezig om van alles te regelen, waaronder (live) muziek, een dj, foodtrucks, dans, en activiteiten speciaal voor de jeugd. Kortom we maken er een mooi feestje van. In het park is er voldoende eten te koop, maar je mag natuurlijk ook je eigen picknickmandje meenemen! Misschien komen wij wel met nog andere ideeën. Houd daarom onze Facebookpagina in de gaten.